إنشاء بنزينة خاصة بشركة الاسكندريه للسكر (صافولا)

Project Info

Lorem inpsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed eget risus pora, tincidunt turpis at, intermedum tortor.

Project Location

123 Street Name, City, England

Project Type

General Construction

Project Cost

$100,00

Client

P-Themes

Project Status

General Progress

Translate - ترجمة »